Trušu pārdošana

Iepriekš vienojoties, iespējams iegādāties pundurtrušus un šķirnes trušus vaislai.